POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka określa zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz zapisywania i wykorzystywania plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników strony www.officeassistant.pl oraz https://www.facebook.com/OfficeAssistantWarszawa/

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest P.H.U. „EKO STAR” Magdalena Maruszak, Nowogrodzka 78/44, 02-018 Warszawa, NIP 526-272-30-09, dalej Usługodawca. Usługodawca dostarcza i zarządza usługami dostępnymi w ramach serwisu.

Informacje o zbieraniu i wykorzystywaniu danych

W ramach serwisu zbieramy dane wprowadzane bezpośrednio przez użytkowników, np. komentarze pod wpisami, treści wiadomości prywatnych oraz dane automatyczne, np. informacje o lokalizacji, o odsłonach oraz czasie spędzonym na poszczególnych stronach. Informacje gromadzone automatycznie, zbiera się za pośrednictwem plików cookies.

W związku z korzystaniem z serwisu Facebook, gromadzimy także informacje o aktywności użytkowników, ich preferencjach itp. Za pośrednictwem serwisu Facebook mogą być kierowane reklamy do użytkowników serwisu. Informujemy, że w związku z przekazywaniem danych użytkowników za pośrednictwem plików cookies do serwisu Facebook – firma Facebook zgodnie z regulaminem z dnia 05-11-2018 roku informuje o przystąpieniu do programu Tarcza prywatności UE-USA oraz otrzymaniu certyfikatu potwierdzającego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Podstawa prawna i cel przetwarzania

Dane użytkowników gromadzimy na podstawie ich zgody (tzn. korzystanie z serwisu wymaga zgody na pliki cookies oraz zaakceptowania niniejszej polityki), prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest dostosowywanie wyświetlanych treści do potrzeb użytkowników, w tym kierowanie do nich spersonalizowanych reklam. W przypadku użytkowników serwisu Facebook, podstawą przetwarzania danych jest także umowa zawarta z serwisem Facebook oraz wyrażone odrębnie zgody.

Czas wykorzystywania danych

Szanujemy Twoją prywatność, w związku z tym wykorzystujemy Twoje dane tylko tak długo, jak rzeczywiście są nam niezbędne.

Dane, które gromadzimy za pośrednictwem plików cookies na stronie internetowej są przechowywane w formie uniemożliwiającej identyfikację użytkowników. Dane, które zostaną przesłane poprzez pocztę e-mail będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi na Twoje zapytanie, w przypadku podjęcia działań biznesowych lub współpracy, przez okres ich trwania, natomiast po ustaniu maksymalnie przez okres 6 lat, ze względu na dochodzenie roszczeń.

W przypadku serwisu Facebook dane, które gromadzimy za jego pośrednictwem oraz cookies serwisu Facebook będziemy wykorzystywać przez okres korzystania z naszej strony na Facebooku, a także dostępności naszego profilu.

Informacja o udostępnianiu danych

W związku z korzystaniem z naszych serwisów, Twoje dane będziemy udostępniać:

1. Home.pl S.A. (ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin) w związku z utrzymaniem serwisu.
2. Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) w związku z korzystaniem z naszego profilu na Facebooku.
3. Naszym Klientom, jeżeli wyraziłeś zgodę na udział w prowadzonej przez nich rekrutacji.

Twoje prawa

W związku z faktem, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

– wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie;
– edycji swoich danych;
– wycofania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie;
– usunięcia swoich danych;
– ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Masz także prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania swoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Kontakt z administratorem

Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail lub dzwoniąc – dane kontaktowe dostępne są na naszej stronie internetowej. Możesz także wysłać informację prywatną poprzez serwis Facebook.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji polityki prywatności.